හන්තානට පායන සඳ . . . Hanthanata Payana Sada . . .

හන්තානට පායන සඳ
ලස්සනයිද කියන්න ......
මා නොදකින ඒ පුර හඳ
ඔබට හැකිය දකින්න.........//

අඳුරු ලලා වහිනා කල
සරසවි බිම තෙමෙන්න.......//
කුඩේ යටින් ඔබ යන කල
එපා තනිය දැනෙන්න.......

ලතා මඩුළු අත වනාවි
එපා අහක බලන්න...//
මා ගැන මතකය ගුලිකර
මහවැලියට දමන්න...

හන්තානට පායන සඳ...//ගායනය - අමරසිරි පිරිස්
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට . . . Weralu Gediya Hari Atakata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .