කදුලු දෙන්න මට හඩන්න . . . Kadulu Denna Mata Hadanna . . .

කදුලු දෙන්න මට හඩන්න                                       
සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න
සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න
සක්වල ගල සසලවන්න....

හිත උපන්න ආලවන්ත
ඒ රුව කෝ මට කියන්න
මගේ තනියට මා පමණයි
ඇය එවන්න මා බලන්න .....

ලිහිණියනේ පියාඹන්න
ඇය ඇති තැන සොයා යන්න
මා මියයන බව පවසා
ඇය එවන්න මා බලන්න ....ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට . . . Weralu Gediya Hari Atakata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .