කලක් ඇවෑමෙන් පෙරුම් පුරා . . . Kalak Awamen Perum Pura . . .


කලක් ඇවෑමෙන් පෙරුම් පුරා
සසැඳෙන පිවිතුරු සිතක් සොයා
සසර ගෙවා ආ පැතුම් පුරාගෙන
ඔබ හමුවී නව කෙනෙක් උනා

කලක් ඇවෑමෙන් පෙරුම් පුරා
මා සිටියා මග දෙනෙත් අයා
සිහින විමානෙන් ඔබ ඇවිදින් අද
මා හදවත මල් ලොවක් කළා

ජීවිතයක සෙනෙහස බැඳිලා
ආදරයක සෙවනැලි අතුරා
මා හදවත විසිතුරු කරලා
ඇඳි සිතුවම් නොම යයි මැකිලා

කලක් ඇවෑමෙන්....

ආදර දෙවොලේ සීනු හඬින්


මා සිත ඔබ වෙත කැඳවනවා
සීතල මීදුම් සේල ඉරා
ගත දවටාගෙන මා එනවා

කලක් ඇවෑමෙන්....


ගායනය - ඇන්ජලින් ගුණතිලක සමග රනිල් මල්ලවආරච්චිComments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .