මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

මේ රට මගෙ රට මා ඉපදුන රට
හැදෙන වැඩෙන රට මගේම මව් රට...                          
සරු පස පොළවෙන් වැහි බිඳු අහසින්
මිණි කැට මුතු ඇට මගෙ සිරිලක ඇත..

මේ රට මගෙ රට මා ඉපදුන රට
හැදෙන වැඩෙන රට මගේම මව් රට...

මගෙ සිරිලක ගැන ලොවට කියමි මම
සුරපුරයක් වෙන ලොවේ මෙවැනි නැත...
මේ රට මගෙ රට මා ඉපදුන රට
හැදෙන වැඩෙන රට මගේම මව් රට...

එඩිතර කම ඇතී කම්මැළි කම නැතී
ළමයි සිටින රට මගෙ මේ සිරිලක
මේ රට මගෙ රට මා ඉපදුන රට
හැදෙන වැඩෙන රට මගේම මව් රට...ගයනාව : මාලනි බුලත්සිංහල

Comments

  1. බොහොම ස්තුතී.. අධ්‍යන අවශ්‍යතායක් වෙනුවෙන් මේ කවිය සෙවීමෙදී ඔබේ බ්ලොග් එකට පිවිසුනෙ. තවත් මෙවැනි තොරතුරු රැස්කිරීමට ඔබට හැකිවේවා

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

ලෝනා මුනි රාජගේ . . . Lona Muni Rajage . . .