පෙර දිනයක මා පෙම් . . . Peradinayaka Maa Pemkala . . .

පෙර දිනයක මා පෙම් කල යුවතිය                                
සිය පුතු නලවනවා
මගේම ගීයක් නැලැවිලි ස්වරයෙන්
ඈතින් මතු වෙනවා . . . . //

නුරාව වෙනුවට ඉඳුනිල් දෙනයන
දයාව වෑහෙනවා . . . //
සිනාසුනෙමි මම අවිහිංසක ඇය
කෝල බැලුම් හෙලුවා

හිරුට සඳුට නොකියා හොර රහසේ
කාලය වියැකෙනවා . . . //
නෙත් අදන්නට බැරි ලෙස රූසිරි
කෙමෙන් මැකි යනවා

එදා වගේ තවමන් වැට අද්දර
නාමල් පූබුදිනවා . . . //
නොකා නොබි දුක් වින්ඳ අතීතය
යළි මට සිහිවෙනවා

පෙර දිනයක මා පෙම් කල යුවතිය . . . .ගායනය - පණ්ඩිත් අමරදේවයන්Comments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .