රත්නපුරෙන් ගෙන ආ සමන් මල් . . . Ratnapuren Gena Aa Saman Mal . . .


රත්නපුරෙන් ගෙන ආ සමන් මල් සුවදින් හද පුරවා
කලා වැවේ සුදු නෙලුම් නෙලාගෙන දොතපුරා
රුහුණු පුරෙන් නෙල ආ කැහැල මල් සුවද කොපුන් තවරා
අලිමංකඩ තොට මුලට වෙලා අපි බලහිදිනවා . . . . . . .
නාගදීපයේ දොරගුලු හැරෙන තුරා

ජයසිරිමා බෝ හාමුදුරුවනේ මා පෙළහරක් මවා
දෙඋන්දරින් යාපා පටුනට එකම බතක් ඉදෙනා දිනක්
අපට උදා කල මැනවි යලිත්

පන්සල පල්ලිය කෝවිල පාමුල
පුපුරා යන වෙඩි හඩ අතරේ
උතුරා යන්නේ මිනිස් කමයි


මිහිදන්වු එක ලේ බිදුවකවත් ලියවී තිබුනද ජාතියේ නමක්
අනාත කදඋරු දොර ලග පරවෙන
කැකුළු මලක් වීමසා බලන්
උන් ඉල්ලන්නේ රටින් අඩක් නොව
ජීවත් වන්නට එක දවසක්

රත්නපුරෙන් ගෙන ආ සමන් මල් සුවදින් හද පුරවාගායනය - හර්ෂණ දිසානායකComments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .