රන් මලක් ලෙස . . . Ran malak lesa . . .

රන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් දෝතින් පිදූ මේ පින් බිමේ                                    
පස් පිඩක් ගිලිහී නොයන්නට රන් වැටක් ඇත සිවු කොණේ
නෙත් පුරා එක හීනයේ මුළු ලෝකයේ නිදනා රැයේ
දේශයේ මුර දේවතා එලි රෑ පුරා දැල්වී තියේ...

ළෙහි හොවා වැඩු සිය පුතුන් අත අවි දරා වැද රණ මතින්
පෑ විකුම් දැක දෑ බැතින් හිස අත් මුදුන් දෙති පියවරුන්
මව් බිමේ හිමිකම් පතා තම දිවි පිදූ කල ඒ පුතුන්
තුන් හෙළේ හැම මව්වරුන් ළය කිරි එරී ඇත උන් නමින්..

රන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් දෝතින් පිදූ මේ පින් බිමේ...

මවු කුසින් නොව මිහි කුසින් සිරිලක උපන් විරු දරුවනේ
අපි ඔබෙන් නව පණ ලබා මෙහි යලි උපන්නෙමු අද දිනේ
නෑ සියන් සොයුරන් ඔබේ දූ පුතුන් හැම මේ බිමේ
හදවතින් අප යුද බිමෙහි ඔබ තනි කළේ නැත කිසි දිනේ


ගායනය:සුනිල් එදිරිසිංහComments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .