රෝස කුසුමක් පිපී... Rosa Kusumak Pipee...

රෝස කුසුමක් පිපී
නොවිඳි සුවඳක් දැනී                                                                             
නොලද සුවයක් සදා පුබුදුවා
සුවහසක් පැතුමන් රෝස කුසුමක් පිපී...

මා අවදි කර යහනින්
ඔබ එබී හිනැහී කවුලුවෙන්...//
කියා රහසක් සැලෙන දෙතොලින්
නොනැඟෙනා වදනින් නොහැඟෙනා අරුතින්...

රෝස කුසුමක් පිපී . . . . . . 

ඔබේ සුවඳ ලද මොහොතින්
සිත එලා සිටි ඒ ආදරෙන්...//
මගේ තනිකම හඬයි ඉකිබිඳ
දෙපා මුල හැපෙමින් වසා මුව දෝතින්...

රෝස කුසුමක් පිපී
නොවිඳි සුවඳක් දැනී
නොලද සුවයක් සදා පුබුදුවා
සුවහසක් පැතුමන් රෝස කුසුමක් පිපී...


ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .