මගේ පුංචි රෝසමලේ . . . . Mage Punchi Rosa Male . . . . . .

මගේ පුංචි රෝසමලේ
මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා

නුඹ හීනෙන් වත්
නොදකින කුමරා...//

කළුවර රෑ සඳක් වගේ
අහසේ නුඹ ඉන්නව නම්
ආසයි මම නොකී කවිය - නුඹට කියන්න..
තරහක් නැ නුඹ බැසයන්න....

මගේ පුංචි රෝස මලේ...//

මගේ පුංචි නවාතැනේ
ඇවිදින් සැරි සරණවානම්
ආසයි මම කවුළුපියන් - හැරලා තියන්න..
තරහක් නැහැ නෑවිත් ඉන්න

මගේ පුංචි රෝස මලේ...//ගායනය : අමරසිරි පීරිස්

Comments

 1. Thananks to sharing your experience with us I like to read your post very much
  http://www.poojaroy.com/karol-bagh-escorts.html
  http://www.poojaroy.com/dwarka-escorts.html
  http://www.poojaroy.com/gurgaon-escorts.html
  http://www.poojaroy.com/mahipalpur-escorts.html
  http://www.poojaroy.com/delhi-call-girls.html
  http://www.poojaroy.com/aerocity-escorts.html

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .